Vývoj nadstavbových funkcí softwaru Project Database a jejich implementace pro NILAN s.r.o.Naše společnost NILAN s.r.o. realizuje v roce 2019 projekt Vývoj nadstavbových funkcí softwaru Project Database a jejich implementace pro NILAN s.r.o., který je financován z prostředků a díky podpoře Evropské unie.

Název programu:Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy:01_17_205
Název výzvy:Inovační vouchery – III. výzva
Název projektu:Vývoj nadstavbových funkcí softwaru Project Database a jejich implementace pro NILAN s.r.o.
Registrační číslo projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014592

Díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj jsme v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost mohli realizovat projekt Vývoj nadstavbových funkcí softwaru Project Database a jejich implementace pro NILAN s.r.o. (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014592), jehož rozpočet byl 398.000 Kč bez DPH, přičemž naše společnost obdržela 75% dotaci ve výši 298.500 Kč.Obsahem projektu “Vývoj nadstavbových funkcí softwaru Project Database a jejich implementace pro NILAN s.r.o.” je zajištění odborné technické pomoci a vyvinout a vytvořit specifické softwarové komponenty, které povedou k procesní inovaci společnosti NILAN s.r.o. v souvislosti se zlepšením kvality poskytované služby zaměřující se na sledování a monitoring fungování instalovaných a následně kompletně servisovaných vzduchotechnických rekuperačních zařízeních NILAN s.r.o. – jednotek, které zajišťují větrání, chlazení, ohřev TUV a ventilaci v bytových domech i průmyslových objektech. Naše společnost NILAN s.r.o. si velice váží této pomoci Evropské unie, děkuje za její podporu při svém inovačním úsilí.