Se souhlasem majitele RD v Bukové u Příbramě přinášíme detailní výsledky spotřeby elektrické energie a výpočty reálných provozních nákladů za období 1 roku. Buková u Příbramě Celkové roční náklady jednotky NILAN Compact byly jen 3971 Kč. Zahrnuta je: spotřeba na běžné větráníohřev teplé vody pro celou domácnostletní chlazenídohřev vzduchu v zimním období Podrobnější výsledky naleznete […]

Rekuperace netopí, správněji pasivní rekuperace netopí. O tom, kde se bere teplý vzduch v rekuperační jednotce, najdete více v tomto článku. Na obrázku je schéma cirkulačního způsobu ohřevu teplého vzduchu. Aby bylo možné zajistit dostatečné vytápění, je vzduch z místností opakovaně proháněn ohřívačem ve větrací jednotce (podobně jako u fénu na vlasy). To má za

Systém horkovzdušného vytápěníRead More »

KLASIFIKAČNÍ TABULKA TŘÍD FILTRACE DLE EN 779 (ČSN EN 779) počáteční odlučivost na atmosférický prach (E A) E A< 20%E A>= 20%charakteristický parametr střední odlučivost na syntetický prachA m (%)střední odlučivost na atmosférický prachE m (%)skupina filtrůČSN EN 779mezní hodnoty hrubá filtrace (G)G1A m< 65  G265  G380  G490 jemná filtrace (F)F5 40 F6 60 F7 80 F8 90 F9 95  Filtry třídy G1 – G4 jsou určeny pro hrubé zachycení prachu, jako předfiltr pro

Třídy filtraceRead More »

Na první pohled se zdá až nemožné, aby se odpadním vzduchem dostatečně ohřála voda nebo přivedený čerstvý vzduch. Jak to funguje? Na Hx diagramu, který ukazuje obsah energie obsažené ve vzduchu v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti, si zvolíme pokojovou teplotu např. 21°C . Je vyznačena silnou červenou čárou. Křivky pak značí relativní vlhkost

Energie pro ohřev vodyRead More »

Rekuperací rozumíme zpětné získávání tepla při větrání, kdy odváděný vzduch z místnosti předává energii vzduchu, který je do místnosti přiváděn. Při větrání okny k rekuperaci prakticky nedochází a takové větrání je zcela neekonomické. Nechme tedy okna zavřená a porovnejme rekuperační systémy. Základním srovnávacím hlediskem je účinnost, udává se v procentech a vyjadřuje, kolik tepla se

Pasivní a aktivní rekuperaceRead More »

Cirkulační box ZIRKON umožňuje přepínání mezi standardním větracím režimem a cirkulačním provozem (CP). Je-li aktivována cirkulace, jednotka nevětrá, ale vnitřní vzduch koluje domem a tím se v interiéru více projeví chladící efekt jednotky. CP pro chlazení je ideální použít v průběhu dne, kdy v objektu nejsou uživatelé (typicky během dopoledne v pracovní dny). Cirkulační provoz

Cirkulační box ZIRKONRead More »

Regenerační větrací jednotky bývají mylně označovány za rekuperační jednotky. Rozdíl mezi rekuperací a regenerací tepla je vymezen EN 305, kde se rekuperační výměna tepla definuje jako přenos tepla z primární pracovní látky na sekundární buď přímo přes stěnu nebo nepřímo zprostředkujícím nositelem tepla. Regenerační výměna tepla je přenos tepla z primární pracovní látky na sekundární

Regenerace vs. rekuperaceRead More »

VYUŽITÍ:Řešení problémů s namrzáním vzduchotechnických jednotek. Technické zařízení HP (Heat Pipe) / FU (Filtration Unit) slouží jako samoregulační předehřívací výměník. Díky použité technologii může bez problémů s namrzáním fungovat i při velmi nízkých teplotách přiváděného vzduchu jako pasivní prvek bez přívodu elektrické energie. HP/FU se používá zejména pro zvýšení výkonu rekuperačních jednotek NILAN VPL 15

Tepelné trubice HP/FU 15Read More »

Jednotka NILAN Compact představuje naprostou světovou špičku v řešení zpětného využití odpadního tepla. Byla opakovaně základní technologií nejúspornějšího domu světa a to za rok 2009 a 2012. Ve své kategorii řízeného větrání zatím nebyla dostižena.Podívejme se společně, jaký je princip funkce a co se v jednotce ukrývá. obr. 1 První obrázek (obr. 1) se věnuje

NILAN Compact – schéma funkceRead More »

Při pasivní rekuperaci se odpadním vzduchem přes stěny výměníku ohřívá vzduch přívodní. Účinnost tohoto přenosu se udává v % a je jedním z hlavních ukazatelů kvality rekuperační jednotky. Nesmíme však zapomínat na to, že rekuperace znamená zpětné získávání tepla. Abychom mohli teplo zpětně získávat, musíme mít primární zdroj. Bez vnitřního zdroje, kterým mohou být vedle

Pasivní rekuperaceRead More »